نظرسنجی

با شرکت در نظرسنجی های انجمن مارا از میزان اطلاعات خود در زمینه کشاورزی آگاه نمایید

مشارکت 

مجله

منتخبی از مطالب مفید و مختصر دانش کشاورزی را به صورت هفتگی در مجله ما بیابید!

بیشتر بخوانید

آخرین مطالب مجله

اخباربدانید

انجمن توسعه مطالعات کشاورزی متشکل از فعالان و پژوهشگران مستقل این عرصه می‌باشد و سعی خود را برآن گذاشته‌اند که با استفاده از راهبرد های نوین راه را برای توسعه پایدار این بخش آسانتر نمایند