از سرگیری فعالیت های اجرایی

 آغاز دوباره فعالیت های اجرایی.

| ۲۹ مرداد ۱۳۹۹


به دلیل مشکلات متعدد فنی فعالیت های اجرایی این گروه به مدت پنج ماه متوقف شده بود که با تصمیم مدیریت از شهریور ماه سال جاری فعالیت اعضای اجرایی از سر گرفته می شود. لازم به ذکر است که در این میان فعالیت های تحقیقاتی همچنان پابرجا ادامه داشته است. جزئیات بیشتر در طول اطلاعیه های بعدی به اطلاع رسانده خواهد شد.