پروفایل میثم نوری


میثم نوری    

مدیر بخش توسعه

پژوهشگر در گروه باغبانی و زراعت

نویسنده در گروه های تحقیقاتی انجمن

تحصیلات: کارشناسی علوم و مهندسی باغبانی

          

Meysam.N@studyagri.ir


فعالیت ها

مطالب در مجله

مشارکت داشته در موضوعات: زراعت و باغبانی

تحقیقات

  موردی جهت نمایش وجود ندارد