پروفایل ژوان بهرامی


ژوان بهرامی    

مدیر اجرایی

پژوهشگر در گروه باغبانی، ترویج و اقتصاد

نویسنده در گروه های تحقیقاتی انجمن

تحصیلات: کارشناسی علوم و مهندسی باغبانی 

        

Zhwan.B@studyagri.ir


فعالیت ها

مطالب در مجله

مشارکت داشته در موضوعات: باغبانی، ترویج و اقتصاد

تحقیقات

  موردی جهت نمایش وجود ندارد