دانلود فایل های مفید

Growing Vegetables for Home and Market

تولید سبزیجات برای خانه و بازار

کتابچه راهنمای تولید سبزی و صیفیجات.

انشار: سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد 2009

زبان: انگلیسی  صفحات: 102    حجم فایل: 1.5مگابایت


Midwest Strawberry Production Guide

راهنمای تولید توت‌فرنگی میدوست

کتابچه راهنمای تولید توت‌فرنگی

انتشار: دانشگاه ایالتی اوهایو  2006

زبان: انگلیسی  صفحات:140    حجم فایل: 30مگابایت


A Guide to Vegetable Growing

راهنمایی برای تولید سبزیجات

کتابچه راهنمای تولید سبزیجات

زبان: انگلیسی   صفحات:171    حجم فایل:  4.5مگابایت