چرا کمپوست؟

نوشته شده توسط: علیرضا محمدزاده

 در باغبانی، زراعی، محیط زیست،

| ۰۳ بهمن ۱۳۹۸

کمپوست یا پوسال یکی از بهترین روش های کاهش زباله های شهری می باشد که علاوه بر آن کمپوست یک کود مناسب و ارگانیک در کشاورزی نیز به شمار می آید.  امروزه نزدیک به 50% از زباله های خانگی را بقایای مواد غذایی و آلی تشکیل می دهد که با تبدیل آن به کمپوست می توان از تولید میزان چشمگیری زباله و همچنین تاثیرات مخرب آن جلوگیری نمود.

در طول فرآیند طبیعی تجزیه ،  برگ ها، علف ها، بقایای سبزیجات  و سایر زباله های آلی می توانند  به یک ترکیب  مناسب جهت غنی سازی خاک  تبدیل شوند که به آن کمپوست  و یا پوسال نیز می گویند. تجزیه کنندگان طبیعی که شامل باکتری ها، قارچ ها،کرم های خاکی، مورچه ها و بعضی دیگر از جانداران زمینی هستند ، با همکاری هم می توانند زباله های باغچه را  به یک کود غنی کشاورزی تبدیل کنند.

کمپوست  یک اصلاح کننده طبیعی خاک و همچنین یک کود فوق العاده است. کمپوست به حفظ و نگهداری آب و رطوبت در خاک کمک می کند.  با استفاده از پوسال می تواند بافت خاک را ترمیم  نمود، رشد ریشه ای را بیشتر کرد و از  فرسایش خاک جلوگیری نمود.بروشور تهیه کمپوست در خانه

PDF


راهنماي ساخت واحدهاي بيوكمپوست خانگي PDF