آغاز به کار انجمن

نوشته شده توسط:علیرضا محمدزاده | ۰ دیدگاه
 انجمن توسعه مطالعات کشاورزی متشکل از پژوهشگران و دانشجویان بخش های مختلف علوم کشاورزی می باشد. هدف ما ایجاد محیطی کامل برای انجام طرح های پژوهشی کشاورزی است.