اهمیت تنوع ژنتیکی محلی

نوشته شده توسط:علیرضا محمدزاده | ۰ دیدگاه
با گسترش صنعتی شدن کشاورزی و افزایش تک محصول کاری، هر روزه شاهد بی اهمیت شدن رقم های بومی در میان بهره برداران بخش کشاورزی هستیم و این در حالی است شرکت ها و سازمان های حمایتی کشاورزی با معرفی بذر های خارجی به این روند سرعت بخشیده اند.